Sykdommer i tilknytning til HJERTE og HJERNE er blant de hyppigste dødsårsakene i verden. Hjertet gir oss ofte beskjed dersom noe ikke er som det burde. Det er ikke alltid like lett å oppdage disse. Et EKG apparat du kan bruke selv, kan gi deg indikasjoner …

Hjertekompaniet selger produkter til måling av EKG/ECG , Oxygenmetning, Blodtrykk og andre hjelpemidler/tester, til egenmåling av verdier som kan forårsake hjerteinfarkt og /eller hjerneinfarkt og hjerneslag.

Med WIWE EKG apparat, kan du måle hjerterytme, oxygenmetning i blodet og puls i fred og ro hjemme.
Etter avtale med din lege, kan resultatene sendes eller tas med, for en faglig vurdering, dersom målingene ligger utenfor normalområdet ved flere målinger. Ta kontakt med din lege om du er i målgruppen og/eller har slike målinger.

Hjertekompaniet ble stiftet April 2019. Hjertekompaniet er et søsterselskap i MedisinKompani gruppen. (MedKomp-Gruppen)

Søsterselskapet Protesekompaniet er engasjert innen Ortopedisk kirurgi. Se : www.protesekompaniet.no

Mål ditt EKG hjemme

Hjertekompaniet skal selge produkter til hjemmemåling/egenmåling av EKG/ECG , Oxygenmetning, Blodtrykk og andre hjelpemidler/tester til egendiagnose av lidelser som kan forårsake hjerteinfarkt og /eller hjerneinfarkt og hjerneslag.

Hjertekompaniet skal også drive med informasjonsvirksomhet om disse lidelsene, og med dette være med å spre kunnskap som kan berge liv. Denne kunnskapen skal hentes fra Norsk og internasjonal forskning. Se under fanen : Info / Vitenskap