Informasjon ! Hva er hjerteflimmer? Hjerteflimmer er samlebetegnelse for forskjellige arytmier. Mange tenker på forkammerflimmer...

les mer